logo Cobian Backup 10

Andre sider om Cobian Backup kan ses via Blokmenuen nedenfor.

  Blokmenu: Cobian Backup 10
Om Cobian Backup 10 Generel info om Cobian Backup.
Arbejdsvindue Arb.vindue (GUI) og Ikon linie
Hovedmenu Hovedmenu uden opgaver og indstillinger
Tasks Opbygning og vedlh. af opgaver til backup.
Options Indstilling af parametre.
Installation Download og installation af CB10.
Samt selvstændige rutiner relateret til:
Dekomprimering Dekomprimering af backup-data.
Dekryptering Dekryptering af backup-data.
Oversætter Oversættelse af Cobian til andre sprog. (Er oversat til dansk)
Fjernforbindelses klient Opkobling til CB9-klient på anden maskine

Arbejdsvindue

Arb.vinduet er det vindue (GUI), hvorfra alt arbejde med Cobian Backup foretages.
Vinduets indhold kan deles op i 6 dele:

 1. Hovedmenu
  Programmets hovedmenu
 2. Ikonlinie
  Et antal genvejsikoner
 3. Opgaveoversigt
  Oversigt over etablerede backup opgaver.
 4. Faneblade
  3 faneblade til visning af forskellige typer data.
 5. Statusfelt
  Viser navn på fil med styredata for aktuel "liste". Under backup vises navn på fil der aktuelt behandles.
 6. Backup forløb
  Grafisk visning af forløb af backup.

Ikonlinie

Run all tasks

Vindue til start af backup med alle aktive opgaver i listen (afvikles sekventielt i alfabetisk rækkefølge). Evt. stop af computeren efter afsluttet backup.

Run the selected tasks

Vindue til start af backup med opgave(r) selekteret i opgavevinduet (ved flere afvikles de sekventielt i alfabetisk rækkefølge). Evt. stop af computeren efter afsluttet backup.

Cancel the current backup

Vindue til afbrydelse af igangværende operation og evt. sletning af backup-data etableret dermed.

Pause / Continue the current backup

Ikonpar til midlertidig stop og genstart af aktuel backupopgave.

Create a new task

Vindue med 7 faneblade til oprettelse af navn og parametre for ny opgave. (Se Task | New task).

Open the operations dialog

Vindue med 10 faneblade til opsætning af parametre for Cobian Backup. (Se Tools | Options).

Check for new versions

Undersøger om der forefindes en nyere version af Cobian Backup. Tilbagesvar gives som "fejl" i Logvinduet.

About Cobian Backup

Vindue med oplysning om aktuel version etc. (Se Help | About).

Show the help file

Viser i default browser først side til valg af sprog (engelsk, fransk, spansk) og derefter menu til help-data.

Opgavevindue

I opgavevinduet vises med ikon og navn hvilke opgaver der er etableret. De enkelte ikoner kan anvendes på 2 måder:

 • Enkelt klik
  Den enkelte opgave aktiveres. Flere opgaver kan aktiveres samtidig ved at holde SHIFT-tasten nede under selektion.
 • Dobbelt klik
  For den enkelte opgave vises vindue med faneblade til vedligehold af dens parametre.

Til en opgave kan være knyttet 3 forskellige ikoner:

Aktivt

Opgaven er aktivt (billede 2 aktiveret og 3 under backup). Det kan vedligeholdes samt anvendes til backup.

Passivt

Opgaven er passivt (markeret med "disabled" i General-vinduet). Det kan vedligeholdes men ikke anvendes til backup.

Pause

Igangværende backup-opgave er sat på pause. Denne ophæves ved at trykke på Continue-knappen .

Faneblade

I arb.vinduet kan vises 3 forskellige faneblade:
og

Viser parametre for aktuel opgave.


Viser historik med 1 linie for hver backup, der er foretaget - og endnu ikke slettet af aldersgrænsen eller manuelt.
Ved dobbeltklik på en historiklinie vises i vindue de parametre, der er opsamlet i forbindelse med udførelsen af backup-opgaven.

 • Context menu - historiklinie.
  Ved højreklik på en historiklinie vises denne Context menu (der er den samme som vises fra hovedmenuen):
  • Parked backup
   Parkering / ophævelse af parkering for selekteret / selekterede backups. Parkerede backups slettes ikke, når de ellers ville falde for aldersgrænsen. Ikonet forrest på linien ændres til et lille rødt flag.
  • Delete backup
   Vindue til styring af sletning af parametre og evt. backupdata for selekteret / selekterede backups.
  • Backup properties
   Viser vindue med Backup parametre for selekteret backup.


   Ved dobbeltklik på en mappe vises dens indhold i stifinder.

Viser logdata for backup-aktiveteter.
I Tools | Options | Log styres detaljeringsgraden for logdata.
Ved højreklik vises Context-menu.

 • Context menu
  • Clear log tab
   Sletning af logdata på fanebladet. De forbliver dog i logdatafilen.
  • Select all
   Alle data i logfilen selekteres. Del af filen kan selekteres ved normal træk af trykket mus.
  • Copy selected
   Selekterede data kopieres til udklipsholder.
  • Word-wrap
   Toggle for linieskift for loglinier så hele teksten umiddelbart kan ses.

Statusfelt

Nederst til venstre på arb.vinduet vises navn på aktuel liste (den fil listens data ligger i) - under udførelse af backup opgave vises navn på den fil der aktuelt behandles.

Backupforløb

Under udførsel af backupopgave vises forløbet grafisk nederst til højre på arb.vinduet:

Procenttallene vises kun ved aktivering af Tools | Options | Visuals | Show percents.