Aktuelle vejrdata

Dataene på denne side opdateres automatisk hvert 5te minut. Nye viste data vil typisk være 2-4 minutter "gamle" grundet bagvedliggende opdateringsrytmer.

Wx3660-data
ses også på:
   DMI
Borgervejr
   Nordic Weather
Network
   Weather
Underground

Sol og måne

Solen står idag op kl. 8:15    Månen står idag op kl. 1:14    Månens omløbstid er ca. 29,5 dage (syndomisk periode).      
Solen går idag ned kl. 15:45 Månen går idag ned kl. 12:56 I øjeblikket er den igang med
dag nummer 24 i aktuelt omløb.
31% af den er synlig.

Vind

1 m/sek = 3,600 km/t. | 86,400 km/døgn. | 2.592 km/30 døgn. | 31.536 km/år
Temperatur

Målt i ca. 2 meters højde.
Dugpunkt: Den temperatur, hvorved luftens fugtighed (vanddamp) fortættes til dug, forudsat at lufttryk og luftens fugtighed forbliver uændrede.
Kuldeindeks: Den temperatur, der føles som følge af vindens påvikrning.

Barometer


Luftfugtighed


Nedbør


Andet


Sky højde: Den beregnede skyhøjde.

ISA højde: Den beregnede højde (Density altitude) hvor 1 kubik luft ved aktuelt lufttryk vejer det samme som 1 kubik ISA (International Standard Atmosphere)