Vejrkort - Europa


Vejrkort fra MeteoBlue og UK Met Office dækkende det europæiske område .

MeteoBlue

Vejrudsigt fra Meteoblue i Basel, Schweiz Meteoblue, Switzerland for Europa for de næste 3 dage med 3 timers intervaller. Hver udsigt viser 24 billeder.

Vejrkortene med udsigterne starter (efter indlæsning - se øverste venstre hjørne) som animationer med lav hastighed. Animationen kan stoppes/genstartes, forøges/reduceres og retningen kan ændres.
Udsigten kan også afvikles manuelt forlæns eller baglæns med 1 billede ad gangen.

Enhederne for målestoksforholdene i venstre side af de enkelte vinduer vises i parentes i den øverste del af de enkelte udsigtsbilleder.

Du kan vise 17 forskellige typer udsigter. (Din browser skal kunne håndtere pop-up vinduer).


Højde / lufttryk / tykkelse

Nogle af vejrkortene kombinerer højde over havoverfladen og lufttryk (der aftager med højden). 1013 hPa er "normaltrykket" ved havoverfladen.
I nedenstående tabel kan ses sammenhængen mellem højde og lufttryk (ved normaltryk):

højde (meter)025050075010001500200025003000350040004500
højde (dam)0255075100150200250300350400450
lufttryk (hPa)1013984955926899846795747701658616577
 
højde (kilometer)5678910121416202428
højde (dam)5006007008009001000120014001600200024002800
lufttryk (hPa)540472411356307264193141103552916

Luftsøjlen mellem to lufttryk betegnes som "tykkelse" (thickness). Tykkelse måles normalt i dekameter (1 dam = 10 meter). Fra tabellen ovenfor kan således beregnes at ykkelsen fra havoverfladen til 850 hPa vil være ca. 150 dam. Til 500 hPa vil den være ca. 550 dam. På nogle vejrkort vises tykkelse som iso-grafer.

Den højde, hvori et givet lufttryk befinder sig, kaldes dets geopotentielle højde. Ved højtryk er den geopotentielle højde større end ved normaltrykket => luftsøjlen er højere. Ved lavtryk er den geopotentielle højde mindre end ved normaltrykket => luftsøjlen er lavere.UK Met Office

Udsigt fra UK Met Office (det engelske meteorologiske institut) - 1 vejrkort med aktuelle data (T0) og 7 kort med 12 timers intervaller (T12 - T84) - med udsigter for Europa og det nordlige atlanderhav. Udover isobarer viser kortene også fronter etc.
Udsigten produceres dagligt ca. kl. 0730 UTC (0830 / 0930 dansk tid).

Tryk på knappen for at se vejrkortene

Met Office's egen side kan ses her x

Met Office: Symboler for fronter etc:

Kold front


Forkanten af koldere luftmasse, der bevæger sig i symbolernes retning. Ved frontens passage forekommer der typisk skydække og nedbør efterfulgt af faldende temperatur og/eller luftfugtighed.

Varm front


Forkanten af varmere luftmasse, der bevæger sig i symbolernes retning. Ved frontens passage forekommer der typisk skydække og nedbør efterfulgt af stigende temperatur og/eller luftfugtighed.


Okkluderet front (eller 'okklusion')

Frontalzone der opstår når en koldfront knyttet til et lavtryk indhenter en varmfront foran den og løfter den varme luft mellem fronterne op i en snæver kile over jordoverfalden. Okklusioner medfører skyer og nedbør.


Kold/varm front under udvikling

Kold eller varm front under dannelse som følge af en stigende skråstilling af temperaturforskelle ved jordoverfladen.

Kold/varm front under afvikling


Kold eller varm front der er ved at miste sin identitet, normalt som følge af stigende lufttryk. Skyer og nedbør forekommer med stigende spredning.

Højtliggende kold/varm front


Højtliggende fronter repræsrenterer grænserne mellem luftmasser over jordoverfladen. Eksempelvis kan en højtliggende varm front tilføre varmere luftmasser i højdeområdet 3.000-3.500 meter uden at medføre ændring i luftmasserne ved jordoverfladen.

Kvasi-stationær front


En stationær eller langsomt bevægende grænse mellem to luftmasser. Skyer og nedbør er sædvanligvis tilknyttet.

Isobarer


Konturlinier for steder med samme gennemsnitlige lufttryk ved havoverfladen. Måles i hectopascal (hPa). Steder med hhv. højt og lavt lufttryk markeres hhv. med bogstaverne H (højtryk) og L (lavtryk).

Tykkelseslinier


Lufttrykket aftager med højden. Tykkelseslinier angiver luftsøjlen mellem to angivne lufttryk (f.eks. mellem havoverfladen og 500hPa). Den er proportional med gennemsnitstemperaturen i luftlaget og er derfor en nyttig metode til beskrivelse af temperaturen i luftmassen.

Vejrkort viser normalt konturlinier for tykkelsen på trykområdet 1.000 til 500 hPa. Tykkelsen vises normalt i dekameter (1 dam = 10 m). Kold polarluft har lav tykkelse og værdier på 528 dam eller mindre medfører ofte sne. Modsat har varm tropisk luft en høj tykkelse og værdier på 564 dam eller mere indikerer ofte en hedebølge.

Trug


Et forlænget område med relativt lavt overfladetryk (et "langt" lavtryk). Trug kan på vejrkort også angive et område med lav tykkelse (tykkelsestrug) eller uro i den øvre troposfære (øvre trug). Alle medfører de stigende skymængde og risiko for nedbør.

Konvergens linie


Et trug i langsom bevægelse. Løber parallelt med isobarerne og har tendens til at vedvare i flere timer eller dage. En konvergenslinie kan give timevis af vedvarende nedbør over meget afgrænsede områder, mens det få kilometer væk kan være relativt tørt. Kan medføre kraftig regn/snefald. Konvergenslinier er ikke lette at forudsige. Om sommeren kan de forekomme som søbrise-konvergenser over land og om vinteren som landbrisekonvergenser over havet.