Jetstrømme

Animationer der viser jetstrømme ved 300 mb (ca. 9 km.) højde.

De viste vinde er knob. 10 knob = 5,1 m/s. Som det kan ses er der meget højere vinde inde i jetstrømmene end udenfor.

De blå pile viser vindretning og deres længde indikerer vindstyrke.