Weather maps - World


Vejrkort fra Meteoblue in Basel, Schweiz Meteoblue, Switzerland for hele verden for de næste 6 dage med 3 timers intervaller.

Vejrkortene med udsigterne starter( efter indlæsning - se øverste venstre hjørne) som animationer med lav hastighed. Animationen kan stoppes/genstartes, forøges/reduceres og retningen kan ændres.
Udsigten kan også afvikles manuelt forlæns eller baglæns med 1 billede ad gangen.

Enhederne for målestoksforholdene i venstre side af de enkelte vinduer vises i parentes i den øverste del af de enkelte udsigtsbilleder.

Du kan vise 12 forskellige typer udsigter. (Din browser skal kunne håndtere pop-up vinduer). For indeværende indeholder udsigterne 1, 5, 6, 10, 11 og 12 kun de første 24 billeder.