Modifikationer.

Såfremt du bruger Weather Display som vejrprogram og ønsker at især dit alternative dashboard, men også visse andre dele af SWX, skal være bedre til "fler-sprog", kan inspiration hentes nedenfor:

Alternativt dashboard

Linienumre i ajax-dashboard6.php og ajaxWDwx.js refererer til version 6.51.

ajax-dashboard6.php

672
<?php echo langtrans('at')." " . $time; ?>

713
<?php echo langtrans('at'). " " . $maxdewt; ?>

720
<?php echo langtrans('at'). " " . $mindewt; ?>

789
<td class="data1"><?php echo $monthname; ?>   <?php langtrans('Rain'); ?>:</td>

799
<td class="data1"><?php echo $monthname; ?>   <?php langtrans('Avg'); ?>:</td>

827
<?php echo langtrans('at'). " " . $timeoflastrainalways; ?>

841
<?php echo $dayswithrainyear ?> <?php echo langtrans('rain days in'). " " . $date_year; ?>

864
<?php echo $dirlabel; ?></span> 

881
<span class="ajax" id="ajaxwindmaxgust2"><?php echo strip_units($maxgst); ?></span> <?php echo langtrans('at'); ?>

898
<span class="ajax" id="ajaxwindmaxgust2"><?php echo strip_units($maxgst); ?></span>@ 

940
class="ajax" id="ajaxmoonpct"><?php echo getMoonIll()."%"; ?></span><br/><?php langtrans('Illuminated'); ?>

976
<?php echo $highhum . '%'; ?><br/><?php echo langtrans('at'). " " . $highhumt; ?>

982
<?php echo $lowhum . '%'; ?><br/><?php echo langtrans('at'). " " . $lowhumt; ?>

1028
<?php echo langtrans('at'); ?> <?php echo $highbarot; ?><br/>

1037
<?php echo langtrans('at'); ?>  <?php echo $lowbarot; ?><br/>

1347
<?php echo langtrans('at'). " " . $minwindcht; ?></span>

1382
<td style="text-align: right;" class="data1" nowrap="nowrap">

1438
$leftHead = langtransstr('UV Summary/Forecast');

1439
if (($haveUV) && ($dayornight == 'Day')) { $leftHead = langtransstr('Current UV Indexes'); }

1441
$rightHead = langtransstr('Solar Summary');

1442
if (($haveSolar) && ($dayornight == 'Day')) {$rightHead = langtransstr('Solar Energy'); }

1501
<?php echo $highuvyest. langtrans('at'); ?><?php echo $highuvyesttime; ?></span>

1559
<?php echo $highsolar;?><span style="font-size: 9px;"> W/m<sup>2</sup></span> <?php langtrans('at'); ?> <?php echo $highsolartime; ?></span>

1562
<?php echo $highsolaryest?><span style="font-size: 9px;"> W/m<sup>2</sup></span> <?php langtrans('at'); ?> <?php echo $highsolaryesttime; ?></span>

1567
<td style="text-align: center;" class="data1"><?php langtrans('Sunshine hours') ?><br /><?php langtrans('today'); ?>:

1568
<?php echo $sunshinehourstodateday; ?><br /><?php langtrans('this month'); ?>: <?php echo $sunshinehourstodatemonth; ?>

1582
<td align="center" width="35%" nowrap="nowrap" class="data2" style="text-align: center; font-size: 9px;"><?php langtrans('Act. solar energy'); ?>:<br />

1595
<span style="font-size: 14px;"><?php echo $highsolar; ?></span><br /> 

1804
<?php echo langtrans('7-Day Net'); ?>:

Sol/måne: månefaser

Månefaser over månebilllede.

ajax-dashboard6.php

928+
Indsæt efter linie 928
<tr>
<td class="data2" style="text-align: center; font-size: 12px;">
<span class="ajax"><?php echo langtrans($moonphasename); ?></span>
</td>
</tr>

ajaxWDwx.js

Slet teksterne for alle månefaser
581-583
var langMoonPhases = new Array (
'' , '', '', '',
'', '' , '' , '' );

Fodnoter

Ændring af fodnoter til "flersprog".
I language-filer indsættes Foot1, ..., Footn i "fra"-feltet. F.eks:
langlookup|Foot1|Rain season: Calendar year|Engelske tekster kan hentes fra "AltAjaxDashboardConfig6.php".

ajax-dashboard6.php

2038
<sup>1</sup> <?php echo langtrans(Foot1); ?>.   

2042
<sup>2</sup> <?php echo langtrans(Foot2); ?>.   

2043
<sup>3</sup> <?php echo langtrans(Foot3); ?>.   

2048
<sup>4</sup> <?php echo langtrans(Foot4); ?>

2053
<sup>5</sup> <?php echo langtrans(Foot5); ?>

2058
<sup>6</sup> <?php echo langtrans(Foot6); ?>

2063
<sup>7</sup> <?php echo langtrans('Foot7'); ?>.   

2068
<sup>8</sup> <?php echo langtrans(Foot8); ?>

Almanak: Fuld- og nymåne datoer

Datoerne for fuld- og nymåne. Udover rettelse af datolinerne skal indsættes en javaScript-funktion.

ajax-dashboard6.php

1707
<?php echo get_localdate($fullmoon); ?>

1713
<?php echo get_localdate($nextnewmoon); ?>

2698+
Indsæt "get_localdate" funktionen efter linie 2698:

function get_localdate ( $indate) {
global $SITE;
$EnglishMonths = array(
'January','February','March','April','May','June',
'July','August','September','October','November','December');

// Change '02:33 UTC 4 September 2007' to
// specified date by
$timeFormat = 'D, d-M-Y h:ia T'; // Fri, 31-Mar-2006 14:03 TZone
// $timeFormat = 'h:ia T D, d-M-Y '; // Fri, 31-Mar-2006 14:03 TZone
if(isset($SITE['timeFormat'])) { $timeFormat = $SITE['timeFormat']; }

$utcstr = substr($indate,10) . " " . substr($indate,0,9); // move formats
echo "<!-- input utcstr='$utcstr' -->\n";

// input dates are assumed to be in English only
if (isset($SITE['monthNames'])) {
// convert TO English for strtotime()
echo "<!-- before utcstr='$utcstr' -->\n";
foreach ($EnglishMonths as $i => $monthEN) {
$utcstr = preg_replace('|'.$SITE['monthNames'][$i].'|i',$monthEN,$utcstr);
}
echo "<!-- after utcstr='$utcstr' -->\n";
}

$utc = strtotime($utcstr);
$lclstr = date($timeFormat,$utc);
if (isset($SITE['langMonths'])) {
// convert From English for return (will only work if long-format month names in $timeFormat)
echo "<!-- before lclstr='$lclstr' -->\n";
foreach ($EnglishMonths as $i => $monthEN) {
$lclstr = preg_replace('|'.$monthEN.'|i',$SITE['langMonths'][$i],$lclstr);
}
echo "<!-- after lclstr='$lclstr' -->\n";
}
return ($lclstr);
}

Vindløb

Visning af vindløb igår, denne måned og år til dato kan indsættes her:

ajax-dashboard6.php

907+
Indsæt efter linie 907
<tr>
<td class="data2" nowrap="nowrap"><?php langtrans('Wind run'); ?> <?php langtrans('yesterday'); ?>: </td>
<td class="data2" nowrap="nowrap" style="text-align: right;">
<?php echo $windrunyesterday . " " . $uomDistance; ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="data2" nowrap="nowrap"><?php langtrans('Wind run'); ?><br /><?php langtrans('this month'); ?>: </td>
<td class="data2" nowrap="nowrap" style="text-align: right;">
<?php echo $windruntodatethismonth; ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="data2" nowrap="nowrap"><?php langtrans('Wind run'); ?><br /><?php langtrans('this year'); ?>: </td>
<td class="data2" nowrap="nowrap" style="text-align: right;">
<?php echo $windruntodatethisyear; ?>
</td>
</tr>

WXhistory: Daglig / Månedlig vejrhistorik ...

wxhistory-programmet henter pr måned sine data fra WD-filen MånedÅr.html.

wxhistory programmet er kodet udfra at driftssproget i WD er engelsk. Anvendes et andet driftssprog i WD skal wxhistory-programmet tilpasses til at kunne læse HTML-filen i dette andet sprog. I praksis sker dit i filen: include-wxhistory.php. Der skal ialt foretages ca. 30 ændringer. Ændringerne består alle i at wxhistory skal tilpasses til at læse de ikke-engelske tekststenge der er i HTML-filen. Teksterne til rettelse hentes fra denne.

Linienumre i include-wxhistory.php refererer til version 1.09 11-Jul-2011.

include-wxhistory.php

90
array('Average temperature',3),
array('Gennemsnits temperatur',3),

91
array('Average humidity',3),
array('Gennemsnits fugtighed',3),

92
array('Average dewpoint',3),
array('Gennemsnits dugpunkt',3),

93
array('Average barometer',3),
array('Gennemsnits barometer',3),

94
array('Average windspeed',3),
array('Gennemsnits vindhastighed',3),

95
array('Average gustspeed',3),
array('Gennemsnits vindstød',3),

96
array('Average direction',3),
array('Gennemsnits retning',3),

97
array('Rainfall for month',4),
array('Regn denne måned',4),

98
array('Rainfall for year',4),
array('Regn dette år',4),

99
array('Maximum rain per minute',5),
array('Maximum regn pr. minut',5),

100
array('Maximum temperature',4),
array('Maximum temperatur',4),

101
array('Minimum temperature',4),
array('Minimum temperatur',4),

102
array('Minimum pressure',3),
array('Minimum barometertryk',3),

103
array('Maximum pressure',3),
array('Maximum barometertryk',3),

104
array('Maximum windspeed',3),
array('Maximum vindhastighed',3),

105
array('Maximum gust speed',4),
array('Maximum vindstød',4),

106
array('Maximum humidity',4),
array('Maximum fugtighed',4),

107
array('Minimum humidity',3),
array('Minimum fugtighed',3),

108
array('Maximum heat index',4),
array('Maximum hedeindex',4),

117
array('Sunshine hours month to date',6),
array('Solskinstimer m?ned til dato',6),

118
array('Sunshine hours year to date',6),
array('Solskinstimer ?r til dato',6),

121
array('mm on day',0),
array('mm den',0),

122
array('mm on day',0),
array('mm den',0),

187
if ( preg_match("|Daily report for |i",$value)) {
if ( preg_match("|Daglig rapport for |i",$value)) {

303
if ( strpos ($value, "Daily rain totals" ) !== false && ! $RAIN ) {
if ( strpos ($value, "Daglig regntotaler" ) !== false && ! $RAIN ) {