Pollen


Hos DMI x og AAD (Asthma-Allergy Denmark) x kan ses en lang række oplysninger om pollen.

xDagens pollental (opdateres kl. ca. 16).
Prognoser
xBirk: Landsdækkende prognose for de næste 2 døgn (6 timers intervaller)
xGræs: Landsdækkende prognose for de næste 2 døgn (6 timers intervaller)
xBynke: Landsdækkende prognose for de næste 2 døgn (6 timers intervaller)
Faktiske historikdata
xTabeller med daglige værdier fra 2003 til igår. (Opdateres kl. ca. 16).
xGrafer med daglige værdier fra 2005 til igår (Opdateres kl. ca. 16).
Andre data
xStartdatoer for pollensæson fra ca. 1980 til iår.
xGrafer med totaler fra ca. 1980 til aktuelt år - 2. (Glidende gennemsnit for de sidste 3 år).

Pollen fra planter opsamles kontinuert i Lyngby (på taget over DMI) og Viborg (ved Regionshospitalet). Hos DMI opsamles endvidere data for svampenes sporer. En gang dagligt - som regel kl. ca. 12 - udtages de pollen, der er opsamlet siden igår. De udtagne pollen optælles ved gennemløb af en ret omstændelig procedure hos Astma - Allergi Danmark. Resultatet af optællingen udsendes dagligt af AAD og DMI kl. ca. 16.

Pollen

En lang række planter har foretrukket vinden til at forestå deres bestøvning fremfor bier og andre insekter, men har i stedet satset på vinden. Karakteristisk for disse planters pollen er, at de er meget små (ca. 2,5 til 250 mikrometer; 10-6; 1/1.000.000 meter) og produceres i meget store mængder. Spredningen af pollen varierer meget mellem de enkelte plantearter fra under 1 km til flere hundrede km. Birkepollen antages i særlige tilfælde at kunne tilbagelægge helt op til 3.000 km.

Pollen fra især 6 af planterne har det uheldige karakteristika, at være allergene overfor mange mennesker.

De 6 planter, der især giver pollenallergi i Danmark er:

Niveauer for pollental
Under:Mellem:Over:Styrke
(1-5)
Træer:
BirkLavt30Moderat100Højt5
ElLavt10Moderat50Højt
ElmLavt10Moderat50Højt
HasselLavt5Moderat15Højt
Urter:
BynkeLavt10Moderat50Højt4
GræsLavt10Moderat50Højt
        pollenkalender

Bynke-ambrosie

Bynke-ambrosie forekommer i begrænset omfang i Danmark. Den er en såkaldt "Invasiv art" og Naturstyrelsen x anbefaler derfor udryddet (lagt i skraldespanden) når den ses. Den er mere allergen end bynke og har en længere sæson.

Skimmelsvampe

En lang række skimmelsvampe forekommer både uden- og indendørs, hvor de nedbryder plantemateriale o.lign. De foretrækker / behøver stor luftfugtighed for at trives. Deres sporer kan give allergi. To af disse svampe er Altenaria og Cladosporium. Deres sporeniveau indgår dagligt i dagens pollental for København.

Altenaria

Altenaria-billeder

Betegnelsen "Jordslået" skyldes ofte Altenaria.

Cladosporium

Cladosporium-billeder

Den hyppigst forekommende svamp indenfor betegnelsen "mug".

Pollenråd

Pollenråd 1: Hold dig indendøre ved middagstid, hvor der er flest pollen i luften. Og hold dine vinduer lukket. Sørg for at lufte ud morgen og aften, når der er færrest pollen i luften.

Pollenråd 2: Tør dit tøj i tørretumbler i pollensæsonen. Tørrer du tøjet udendørs, risikerer du, at pollen sætter sig i tøjet, og det sidder der stadig, efter tøjet har hængt inde i dit skab.

Pollenråd 3: Vask eller skyl dit hår, inden du går i seng - især hvis du har langt hår. Pollen sidder i håret og på huden, men hvis du skyller det af, får du ikke pollen med i seng

Pollenråd 4: Mindsk pollen i øjnene ved at bruge solbriller eller cykelbriller, især hvis du er ude midt på dagen. Brillerne skal helst slutte tæt til, for at forhindre at større mængder pollen rammer dit øje.

Pollenråd 5: Dyrker du udendørs motion, så lad være med at gøre det midt på dagen, hvor pollentallet er højest. Gør det tidlig morgen eller aften. Trækker du vejret gennem næsen, vil den filtrere en del pollen fra, men er du ikke medicineret korrekt og stopper næsen til, kommer du til at trække vejret gennem munden - og den filterer ikke pollen fra. Det kan give astmalignende symptomer.

Pollenråd 6: Husk din medicin, og tal med din læge om, hvad der virker bedst på dine symptomer. Henvend dig til rådgivningen i Astma-Allergi Danmark, hvis du er i tvivl om noget. Du kan også tilsendt dagens pollental til din mobil eller på e-mail. Se mere på astma-allergi.dk